02 d’octubre 2006

Anàlisi dels 8 llenguatges de programació amb més demanda

Goood Moorning!

Avui us porto un interessant anàlisi dels 8 llenguatges de programació amb més demanda del mercat espanyol segons un estudi d'estar per casa d'un navegador que ha mirat l'oferta de feines que hi ha en alguns dels principals portals d'Internet: infojobs

En el link de la font trobareu informació més detallada d'on he extret aquest post.
Que aprofiti!!


  • PHP (Hypertext Preprocessor)
És bo apendre'l perquè és un dels lleguatges més populars, la seva fluïdessa i la rapidessa
dels seus scripts i el seu prometedor futur el fan molt apte per desenvolupar aplicacions
Web.
més informació: http://www.php.net

  • C# (C Sharp)
És una part essencial de la plataforma .Net, C# combina els millors elements de múltiples llenguatges d'àmplia difusió com són: C++, Vaja, Visual Basic o Delphi.
L'idea principal darrera d0aquest llengutage és combinar la potència de llenguatges com C++ amb la senzillessa de Visual Basic i que la migració de C, C++ i Java sigui quasi inmediata.
més informació: Microsoft

Curisositat: el seu creador, Anders Heljsberg, va ser el creador també de Turbo Pascal, Delphi o Visual C++.

La demanda d'AJAX no només és àmplia sino que de qualitat segut a la dificultat d'aquest llenguatge. Si l'eina de Microsoft Atlas destinada a l'aplicació AJAX té èxit això suposarà un important augment de demanda en aquest camp.

La raó de major pes es que és utilitzat per milions de pàgines web per validar formularis, crear cookies, detectar navegadors i millorar el disseny. El seu fàcil aprenentatge el fa un llenguatge molt sol·licitat.
més informació: http://www.javascript.com/

La potència del Perl a l'hora de processar grans quantitats de dades el fa realment popular a l'hora de desenvolupar aplicacions del costat del servidor, aprendre Perl o PHP és bàsic a l'hora
de desenvolupar aplicacions Web.

Aprendre C és bo ja que alhora que ho fas aprens també altres llenguatges com Java o C# ja que comparteixen la seva sintaxis.

Simple i funciona, l'us d'Active Record de forma eficient cimplifica i agilitza el desenvolupament de forma notable. Al minimitzar el treball amb la base de dades (escrivint triggers i procediments emmagatzemats) i emplear un únic llenguatge per tot el desenvolupament es consegueix minimitzar el temps de desenvolupament (time2market)
més informació: http://www.rubyonrails.org.es/

L'intent de Microsoft per introduir-se en el mercat de les pàgines Web el fa molt popular i no està de més saber-ne.
més informació: http://www.asp.net/


font: tufuncion.com