14 de novembre 2006

Acord entre Novell i Microsoft

La noticia fa dies que va sortir per Internet, pero francament no he tingut temps de saber ben b de que es tractava fins ara.

Evidentment no es tracta d'una compra de Microsoft sobre Novell, sinó una acord en el que ambdues parts surten guanyant (crec que guanya mes Novell, però com no soc cap expert en el tema comercial no posaria la ma al foc).

L'acord, en termes molt generals, consisteix en la col·laboració entre les dues parts per la millor interoperativitat (bonito palabro) entre Linux (en aquest cas
SUSE) i Windows. Amb aquest acord es portaran a terme les conversacions i ajudes necessàries perquè Linux es pugui fer servir des de Windows i a demes no presentar demandes sobre patents contra els clients de SUSE.

En la pagina oficial de Novell aclareixen que l'acord no viola les normes de GPL, com havien pensat alguns usuaris.

L' acord es centra en tres branques tecnològiques:
- "Virtualizació" per a permetre que Linux funcioni en ordinadors amb Windows i al reves.
- Serveis de gestió per ajudar als clients a treballar amb una barreja de productes de Linux i Windows.
- Compatibilitat de format per a permetre als usuaris compartir els documents amb facilitat.