01 de setembre 2006

La capa de ozo es va recuperant

Segons un estudi fet sobre l'observació durant 25 anys de l'estat de la capa d'ozo, aquesta s'estaria regeneran.

Els cientifics prediuen que la capa d'ozo tornara a tenir la mateixa "salut" de la que gaudia en 1980, aproximadament a mitjans de segle (2068).

Aquesta millora es deu al cumpliment del Protocol de Montreal (1968) per part dels goberns dels paisos industrialitzats.

Esperem que s’intensifiquin les campanyes que promouen el reciclatge, l'us d’energies renovables i productes no contaminants per tal de frenar a temps els efectes negatius que ja s’han començat a notar a escala mundial.

Font: LaFlecha