04 de juliol 2006

Google Toolkit Web

Els senyors de Google han decidit un cop mes ajudar als desenvolupadors a utilitzar la seva tecnologia (ja ho havien fet en el projecte Maps i publiquen la API per poder publicar gadgets en la seva pagina personalitzada). Aquest cop a sigut publicant unes eines molt utils per crear aplicacions AJAX a partir de codi Java.

AJAX es el "llenguatge" que fa servir Google en les seves aplicacions (des de Gmail fins a GoogleMaps) que permet navegar per l’aplicació com si estigues instal·lada en local (sense tenir que recarregar pagines i amb una velocitat sorprenent). Realment no es un llenguatge sinó l’aplicació de una forma de programar que combina diferents llenguatges (XML, JavaScript, etc...)

En principi es tan senzill com crear una aplicació en Java (mitjançant les llibreries que et proporciona Google) i desprès passar-li el compilador que et proporcionen.

El packet consta de varies parts:

projectCreator: Automatitza la creació d'un projecte en l'Eclipse amb les referències a les llibreries i l’estructura bàsica.

applicationCreator: Et crea l’estructura necessària per a compilar el projecte en la carpeta que especifiquis. En aquest path et col·locarà el compilador que necessites per passar el codi a AJAX així com una espècie d’emulador on t’indica el possibles errors de codi.

Les dues comandes son de MS-DOS per tant tingueu paciència.

gwt-user.jar: Llibreries necessàries per la creació d’un projecte que el compilador sigui capaç de convertir.

En la carpeta "doc" teniu tota la documentació de la API a dalt esmentada (gwt.html) així com unes explicacions de com s’executa cada comanda.

Jo ja l’he provat amb un exemple molt tonto, però la veritat es que ho fa força be. Nomes t’has de acostumar a l’estructura de paquets i carpetes que vol, però la resta es molt senzill per algú que sàpiga Java.

Doncs be, ja no teniu excusa per aprendre a fer aplicacions web realment espectaculars.